Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu ASIL Üyeleri

          1- Cengiz TALTEKİN          Başkan        
          2- Ercan ALTUN                 Başkan Yardımcısı   
          3- Şengül METE                 Sekreter
          4- Özlem DAĞLI ÇELEBİ   Sayman
          5- Dursun ALTUN              Üye
          6- Özcan YÜCELT               Üye
          7- Yılmaz Murat DOĞAN   Üye
 
     
          Yönetim Kurulu YEDEK Üyeleri
 
         1.Ayferi Bahar İDEMCİ                                                                                                                                                
         2.Fatma İNKAYA                                                                                                                                                     
         3.Filiz CÖMERTPINAR                                                                                                                                             
         4.Filiz ELMAS                                                                                                                                                           
         5.Muhittin YÜCEL                                                                                                                                                     
         6.Seçil BİRBİRİ                                                                                                                                                     
         7.....