Üye Nasıl Olunur?

Üyelik Kriterleri :

a- 2. Kur Fotoğraf Teknikleri eğitimini sergiye katılarak bitirmiş olmak.

b- a.maddede yazılı şartı yerine getirenler Derneğimiz tarafından verilecek üyelik başvuru formunu doldurup Dernek sekreterliğine teslim etmiş olmak.

c- Müracaat tarihinden itibaren en az 6 aylık bir süre sonucunda fotoğrafla ilgisinin devam ettiği, Derneğimiz etkinliklerine ve gezilerine katıldıkları tespit edilenler, birbirleriyle konu bütünlüğü oluşturan en az 5 fotoğraftan oluşan üyelik sergisiyle, AFAD üyeliğine kabul edilebileceklerdir.

d- 2. Kur Fotoğraf Teknikleri eğitimini tamamlamış olmak koşuluyla, fotoğrafla ilgisi devam eden,

Derneğimiz etkinliklerine ve gezilerine katılanlardan AFAD’a katkısı olabileceği Yönetim Kurulunca tespit edilenler, birbirleriyle konu bütünlüğü oluşturan en az 5 fotoğraftan oluşan üyelik sergisiyle, 6 ay beklenmeksizin AFAD üyeliğine kabul edilebileceklerdir.