34. FIAP Siyah-Beyaz Fotograf bienali

TFSF adına AFAD 34. FIAP Siyah-Beyaz Bienali Türkiye Takım Seçmeleri

1. Amaç: Bu yıl Güney Afrika'da gerçekleştirilecek 34. FIAP Siyah-Beyaz Baskı Bienali Türkiye takımının seçiciliğini, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) adına AFAD yürütecektir. Derneğimiz ülkemizi temsil edecek eserleri titizlikle saptayacak, geçmiş yıllarda FIAP Bienalleri'nde Türkiye adına kazanılan başarıları sürdürecek, fotoğraf alanında, başarılı çalışmaları gerçekleştirecek, ülkemizin ve ülkemiz fotoğrafçılarının seslerini yurt dışında duyuracak titiz bir çalışmayı amaçlamaktadır.

2. Konu: “Annelik” olarak belirlenmiştir. Anne çocuk ilişkilerini konu alan, üretkenlik, koruyuculuk ve annenin yapıcı düşüncesini vurgulayan Siyah Beyaz fotoğraflarınızı bekliyoruz. 34. FIAP S-B Bienali’ne katılacak fotoğraflarda teknik ve içerik bakımından bir bütünlük oluşturmak amacıyla, yukarıda açıkladığımız ‘Annelik’ temasını ele almak istiyoruz.

3. Fotoğrafların Boyutu ve Sayısı: Katılımcılar; uzun kenarı en fazla 2400 pixel olan 300 dpi (ekran çözünürlüğü boyutunda) çözünürlükteki en fazla 4 (dört) adet fotoğrafını, S-B ve sayısal olarak aşağıda belirlenen e-posta adresine gönderebileceklerdir. 34. FIAP Siyah-Beyaz Bienali’ne gönderilecek takımda yer alacak 10 adet fotoğraf, FIAP kuralı gereği, kişilerden en fazla birer adet olmak üzere seçici kurul tarafından belirlenecektir. Takım oluşturan kişilere belirlenen tarihte duyurulacak ve fotoğrafların baskıları AFAD tarafından yapılarak FIAP’a gönderilecektir,

4. Katılım Koşulları: • Katılım, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) üyesi olan tüm dernek üyelerine açıktır. Bu koşulu taşımayan katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır. • Yarışmaya katılım ücretsizdir. • Katılımcı yarışmaya en fazla 4 (dört) adet sayısal Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir. • Katılımcı, gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Bu konuda jürinin takdiri esastır. 2 / 4 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali yapan katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz. • Seçilecek fotoğrafların kullanım hakkı TFSF ve AFAD ile eser sahibine ait olacaktır. TFSF ve AFAD, seçilecek fotoğrafları fotoğrafçı ismini belirterek basılı veya sanal ortamda yayınlayabilir, ticari amaçla kullanamaz. Katılımcıya ayrıca bir telif (kullanım) ücreti ödenmeyecektir. Seçilecek eserler www.afad.org.tr ve www.tfsf.org.tr web sitelerinde yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır. • Eserlerin gönderilmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için AFAD sorumlu olmayacaktır.

5. Yapıtların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi: Küratörlerin seçimi için en fazla 4 (dört) adet fotoğraf, katılımcı ismi (adı soyadı) ve fotoğraf sıra no’su ile fotoğrafın adı yazılarak isimlendirilecektir (Örneğin “Ali_Aydın_1_fotoğraf_adı” gibi). İsimlendirilmiş dosyalar afadyarisma@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir Ayrıca ekte yer alan katılımcının kişisel ve iletişim bilgilerini içeren word formatındaki Katılım Formu da doldurularak aynı e-posta adresine fotoğraflarla birlikte gönderilecektir.

6. Yarışma Takvimi: Son Katılım Tarihi : 16.03.2018 Seçici Kurul Tarihi : 17.03.2018 Sonuç Bildirim Tarihi : 19.03.2018

7. Seçiciler: TFSF Yönetim Kurulu'nca, FIAP Siyah-Beyaz Bienali takım oluşturma görevi AFAD “Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği”ne verilmiştir.

Seçiciler Kurulu (ada göre alfabetik sırayla):

Hulki MURADİ (EFIAP) - MOF

İbrahim YILMAZ (EFIAP-G) -

AFAD Osman ARSAL (AFIAP) - AFAD

TFSF Temsilcisi: Tahsin SEZER (AFAD Başkanı)

8. Ödüller: Bienalde ülkemizi temsil edecek 10 (on) eser seçilecektir. Seçilen eserler 2018 yılında yapılacak 34. FIAP Siyah-Beyaz Bienali’nde Türkiye’yi temsil edecektir. Katılımcıya ayrıca ayni ya da nakdi bir ödül verilmeyecektir. Seçilen eserlerin sahiplerine TFSF tarafından başarı belgesi verilecektir. Ayrıca başarılı eserlerin sahiplerinin bağlı olduğu fotoğraf sanatı derneklerine de başarı belgesi verilecektir. İletişim: 3 / 4 AFAD: 05306618606 Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2018-043 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır. EK 1: Katılım Formu (TFSF 2018-043) 4 / 4 TFSF adına AFAD 34. FIAP Siyah-Beyaz Bienali Türkiye Takım Seçmeleri Katılımcının Adı Soyadı : Dernek Adı : Dernek Üye No : Telefon (GSM) : E-posta : Adres : Gönderilen Fotoğraf Sayısı ve isimleri: Fotoğrafın Sıra No İsmi 1 2 3 4 Not: Bu belge de katılımcı tarafından fotoğraf dosyaları ile birlikte afadyarisma@gmail.com e-posta adresine gönderilecekti

Yarışma linki:http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=740