İbrahim YILMAZ - EFIAP/g

Üye No: 261Üyelik Tarihi: 14/03/2006

Otobiyografi

İBRAHİM YILMAZ (EFIAP-g / CROWN 2 http://sanalfotografmuzesi.com/ibrahimyilmaz.html

1965 yılında Adana’da doğdu. Srbes Muhasebeci Mali müşavir olup, Aynı Zaman'da Fotoğraf Sanatı ile ilgilenmektedir.

Fotoğrafa ilgisi gençlik yıllarında fotoğrafçılıktan okul harçlığını kazandığı yıllarda başlamıştır. Ancak asıl uğraşı ve sanat olarak fotoğrafa eğilmesi 2004 yılında “Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği”nden aldığı temel eğitim kursu ile başladı. Çekim teknikleri konusunda ilk birikimlerini Mehmet Baltacı’dan aldı. Aynı yıl AFAD’a üye oldu. Daha sonra Tahsin Sezer Proje Atölyesini ve ardından S. Haluk Uygur İleri Fotoğraf Teknikleri, Değişim Atölyesini bitirdi. 2005-2006 yıllarında AFAD Yönetim Kurulunda görev yaptı.

“Tesbihsiz Hapishaneler” adlı grup sergisi, Adana Tarihi Kız Lisesi’nde ve 6. Uluslararası Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğraf Günlerinde yer aldı. Yine aynı proje, Şinasi Barutçu kupasında başarı ödülü aldı.

Fotoğrafları birçok ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında ödül ve sergilemeye değer bulundu. Bunlardan bazıları: “Kentsel Kalkınma” adlı yarışmada altın madalya, Artvin Valiliği Jüri Özel Ödülü, Finlandiya Circuit yarışmasında bronz madalya, 15. Gran Del Tour jüri özel ödülü vs. Bunların dışında AFAD tarafından düzenlenen “Altın Kamera” yarışmasında Başarı Ödülüne layık görüldü.

“Çek Bir Buçuk Adana”, “Işıkla Yazılan Öyküler”, “Engelliler” ve ‘’Adı Fotoğraf’’ Sergilerinde fotoğrafları yer aldı. ‘’Adı Fotoğraf’’ adlı sergisi ile 7. Uluslararası Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğraf günlerinde yer buldu. Bunun yanında “Aladağ Rehberi” isimli kitabın fotoğraf çalışmalarını yaptı. “Saklı Hayatlar” adlı fotoğraf gösterisi Samsun Fotoğraf Günlerinde ve Tarsus Fotoğraf Derneğinde hayat buldu.

Yine “Sessiz Çerçeveler” adlı gösterisi AFAD ve MFD Mersin Fotoğraf Derneğinde,  “Çöl İncisi” adlı gösterileri AFAD Kasım GÜLEK Sanat Galerisi’nde sunuldu.
Koordinatörlüğünü yaptığı AFAD 2. Kur İleri Fotoğraf Teknikleri C Grubu Sergisi AFAD ve MDF Derneklerinde Gösterildi. Yine AFAD 2014 2.Kur İleri Fotoğraf Teknikleri B Grubu Sergisinde "Toprak, Ekmek, Umut" adlı çalışması sunuldu.

Sanatçı EFIAP-gold unvanına sahip olup halen çalışmakta olduğu 2 fotoğraf projesi bulunmaktadır. Aldığı kurs ve atölye çalışmaları ona, bakmak ve görmek arasındaki farkı kavramasını sağladı. Fotoğrafta duygusal ve estetik değerleri vazgeçilmez bir unsur olarak gördüğünü belirten sanatçı, yaşamı; “görmek ve gördükleriyle sınırlandırmamak” olarak yorumlamaktadır. Farkındalık oluşturmak, fark edemediklerimizi fark etmek ve ettirmek prensibiyle fotoğraf yaşamına devam eden sanatçı; sanatın ayrıcalıklı yönünün ve gücünün bilinciyle şimdiye dek kazandığı tecrübe ve birikimini paylaşmanın sanat ve sanatçı için zorunluluk olduğu düşüncesiyle yaşamını şekillendirmektedir.

AFAD'da 2.Kur Eğitimleri derslerine girdi sanatçı TFSF Federasyon Delegeliği ve aynı zamanda da Federasyon Temsilcisi görevleri sürdürmektedir.

Adana kent konseyi Kültür ve sanat bölümü Turizm bölümü üyesi olup,bu bölüme  Somut Olmayan Kültürel miraslarımız konulu proje koordinatörlüğünü yaparak, Kent konseyi arşivine kazandırmış oldu.

  Türkiye’de EFIAP-gold ve Crown2 uluslararası unvanına sahiptir. 


AUTOBIOGRAPHY
İBRAHİM YILMAZ (EFIAP-g -  crown 2   
He was born in 1965 in Adana. He is married and a father with two children. He consults to the private firms as the financial adviser.
His interest in photography has begun in the years that heearned his pocket money from the photography in his youth. But his main pastime and making for photography as the art began with basic training course taken from “Society of the Photography Amateur of Adana” in 2004. He took from Mehmet Baltacı his first savings about the shooting techniques. He became a member of AFAD the same year. Then he finished the Project Workshop of TahsinSezer and then the Advanced Photography Techniques of S. Haluk Uygur, the Change Workshop. He served in the association of AFAD (Adana Photography Amateurs Association) in 2005-2006. 
His exhibit named “TesbihsizHapishaneler” in 2007 was in the Historical Girls High School of Adana and the 6th Photography Days of the International Near East University. The same project received the success prize in the Cup of ŞinasiBarutçu.
His photography were worthy to receive a prize and to be exhibited in many national and international photography competitions. Some of these: The gold medal in the competition named “KentselKalıkınma (Urban Development)”, the Jury Special Prize of the Governor of Artvin, the bronze medal in Finland Circuit Competition, the Jury Special Prize of the 15th Gran Del Tour. Apart from these, he was deemed worthy the success prize in the competition “AltınKamera (Gold Camera)” issued by AFAD Adana Photograph Amateurs Association 
His photography were in the Exhibit “ÇekBirBuçuk Adana”, “IşıklaYazılanÖyküler (The Stories Written with the Light)”, “Engelliler (Persons with Disabilities)” and “AdıFotoğraf (Name is Photography)”. He took place with his exhibit named “Name is Photography” in the 7th Photography Days of the International Near East University. Besides he made the photography works of the book named “AladağRehberi (Guide of Aladağ)”. His the photography show named “SaklıHayatlar (Secret Lives)” enlivened in the Photography Days of Samsun and Photography Society of Tarsus. 
His show named “SessizÇerçeveler (Unsound Frames)” was offered in AFAD Adana Photograph Amateurs Association and MFD (Photography Association of Mersin) and his shows named “Pearl of the Desert” was offered in AFAD Kasım GÜLEK Art Gallery. It was exhibited in AFAD (Adana Photograph Amateurs Association) which he is the coordinator of, and 2. court Advanced Photograph Techniques C Group Exhibition at AFAD and MFD associations. His work names “Toprak, EmekUmut (Soil, Endeavour, Hope)” was exhibited in exhibition AFAD 2014, 2. court Advanced Photograph Techniques Group B. 

The artist has the title of EFIAB –g and still working for 6 photograph projects. Courses and workshop works enabled him to find out the difference between looking and seeing. The artist who says emotional and aesthetical values in photograph are essential elements, interprets the life as seeing and restricting with what he saw. The artist who ,with awareness of privileged aspect and power of the art, continues his career as a photographer with his principles of creating awareness, realize what we can’t realize and have them realized; leads a life with the opinion that it is an obligation for art and artist to share experiences and backgrounds gained so far. 

The artist who still gives courses of Photography at AFAD (Adana Photograph Amateurs Association) since 2010 is a TFSF Turkish Photograph Federation Delegate and continues with his duty as Federation Representative at the same time.

 

Adana city council Culture and art department is a member of the Tourism department , has this part of the intangible cultural heritage of our subject by the project coordinator and the city council has been brought to the archive EFIAP -gold and Crown2 international title in Turkey.


Portfolyo