Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri

Arslan KÖLE                      Başkan

 Ali LOGOĞLU                    Üye 

Talat ALGAN                      Üye

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler   

 Hakkı YOLAÇ                                                                                                       

Semiha DOSTLAR                                                                                                                                                     

Turan DÖNMEZ