Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri

Osman ER                      Başkan

Kamuran PEKÇETİN      Üye

Gönenç EREN                Üye

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Bülent DÜZGÜN

Vedat ÇETİN