Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri

Arslan KÖLE                      Başkan

Ali LOGOĞLU                    Üye

Alper DOSTLAR                Üye

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Hale ESİMEK

Zuhal UZUN

Cahit Celal KUL