Başkan'ın Mesajı

AFAD içerisindeki bir grup arkadaşım ile “Herkese eşit mesafede, şeffaf, güvenilir, bir yönetim” vaadi ile yönetime talip olduk. 28 Mart 2021 Cumartesi günü AFAD’lı arkadaşlarımın çoğunluğunun güven ve sevgisini kazanarak Genel Kurula arz ettiğimiz yönetim seçildi.

28 Mart 2021’de 28. Olağan Genel Kurula katılan ve demokratik bir şekilde oylarını kullanan bütün üyelerimize teşekkür ederiz. Seçime giren iki listeyi destekleyen, kim kazanırsa kazansın derneğimizin daha iyi noktalara gelmesi için çaba gösteren, emek harcayan bütün AFAD'lılara teşekkürü borç biliriz.

Güvenilir yönetime her zaman büyük gereksinimimiz vardır. Güvenilir yönetim; karar alan ve aldığı kararların sorumluluğunu üstlenebilen, şeffaf, denetlenebilir ve hesap vermeyi bilen yönetimdir. Böyle bir yönetimin olmadığı yerde güven duygusu kaybolur ve bu durum kişileri birlik olmaktan alıkoyar. Birlikte yaşamanın en temel kuralı ise size benzemeyenin dahi hakkını savunmaktır. “Düşüncelerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi ifade edebilmeniz için sonuna kadar mücadele ederim.” diyen Voltaire’in özdeyişini örnek alıyor ve her üyemizin düşüncelerini rahatlıkla ifade edebildiği, herkese eşit mesafede olan bir yönetim anlayışı sergilemek istiyoruz.

Adana’mızın hatta Türkiye’mizin en eski ve köklü derneklerinden birisiyiz. Fotoğraf severlerin, temel eğitim, ileri seviye eğitim, atölye eğitimi ve proje çalışmaları ile fotoğraf konusundaki gelişimlerine katkı sunmayı ve her geçen gün dernek üye sayımızı arttırarak daha büyük bir aile olmayı hedefliyoruz. Fotoğraf üreten, gösteri yapan ve sergiler açan arkadaşlarımızı destekleyerek fotoğraf konusundaki paylaşımların arttığı bir ortam yaratmak istiyoruz.

Destekleriniz ile daha güçlü, daha bilinir bir AFAD için çok çalışacağız.                                                                 

Saygılarımla,

Cengiz TALTEKİN / Başkan