Atölye Eğitimi

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) Eğitim Komisyonu tarafından ana hatları belirlenen, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen dernek bünyesinde açılacak fotoğraf atelyeleri ile ilgili şartlar  aşağıdaki gibidir.

Fotoğraf atölyesi açmak için başvuracak kişinin en az 3 (üç) yıllık AFAD üyesi olması zorunludur. Buna ek olarak aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasının bulunması tercih sebebidir.

**Bu Özellikler:

  1. İleri fotoğraf eğitimi almış olmak (ileri fotoğraf teknikleri eğitimi, atölye çalışmaları, akademik eğitim)
  2. Kişisel sergi açmış olmak, karma sergilerde eserleri ile yer almış olmak.
  3. Temel fotoğraf eğitimi, ileri fotoğraf teknikleri eğitimi ve/veya atölyelerde eğitici, uygulayıcı olmak.
  4. Prestijli ulusal/uluslarası yarışmalarda ödül almış olmak veya FIAP ünvanlarından en az birisine sahip olmak.

Fotoğraf atölyesi açmak isteyen kişinin özgeçmişi ile birlikte atelyenin adı, amacı, süresi, kısa ders programını içeren bir dosya ile başvurması uygundur. Atölyelerin süresi 6 ay_1,5 yıl olmalıdır, bu süre 2 (iki) kez ve toplam 6 (altı) ayı geçmeyecek şekilde uzatılabilir.

Atölye düzenleyicisinin atölye dönemi süresince bir başka fotoğraf derneği / kulübünde bir başka atölye veya eğitim ile ilişkisinin olmaması gereklidir.

Atölye sonunda bir sergi ile taçlandırılmalıdır.

Başvurular AFAD Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.